SDE subsidie is een feit

Het nieuwe jaar begint goed voor de Energiecoöperatie Koudekerke in oprichting.

Vandaag ontvingen wij het bericht dat de aanvraag van een SDE-subsidie (Stimuleringsregeling duurzame energieproductie) voor het zonnepark aan de Braamweg is toegewezen. Dat betekent dat aan een belangrijke voorwaarde voor de aanleg en exploitatie van dit zonnepark is voldaan. Zoals wij u eerder lieten weten zijn de daarvoor benodigde vergunningen reeds verleend. Dit betekent dat er nu geen belemmeringen meer zijn om over te gaan tot de oprichting van onze Energiecoöperatie.

Binnenkort overleggen wij als Voorlopig Bestuur met de  ‘Denktank’ over de vraag hoe een en ander verder vorm gegeven kan worden. Over de voortgang houden wij u op de hoogte.