Samenvatting van de ledenvergadering van 29 mei 2018

Samenvatting van de ledenvergadering van 29 mei 2018

Deze eerste ledenvergadering van de Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek (EKD, formeel opgericht op 2 februari 2018) werd door ruim 100 leden en belangstellenden bijgewoond. Vóór de pauze had de vergadering een informatief karakter. Na een korte historische terugblik werd uitgebreid stilgestaan bij de bouw van het nieuwe zonnepark aan de Braamweg. Hiervoor werkt EKD samen met de coöperatie Zeeuwind. Deze laatste heeft veel kennis en ervaring op gebied van de duurzame productie van energie. De twee coöperaties vullen elkaar dus goed aan: waar de één (Zeeuwind) kennis en ervaring inbrengt, zorgt de ander (EKD) voor lokaal draagvlak.

Het is de bedoeling om in het nieuw te bouwen zonnepark aan de Braamweg (3 hectare) een productievermogen van 3 megawatt aan zonnepanelen te installeren. Dit is genoeg energie voor circa 700 huishoudens. Voor de bouw en het beheer van het zonnepark zal een aparte BV worden opgericht, waarvan EKD en Zeeuwind ieder voor 50% aandeelhouder zijn. Voor deze bouw is een investering nodig van ruim 2 miljoen euro. Dit zal gefinancierd worden met een bancaire lening en een eigen vermogen van ongeveer 0,3 miljoen euro. Ter verkrijging van dit eigen vermogen gaat de BV voor leden van de Coöperatie Energieneutraal Koudekerke obligaties uitgeven tegen een rente van 4-5% en een looptijd van 10-15 jaar. Dit najaar komt nadere informatie beschikbaar over de details van deze financiering en de manier waarop leden kunnen meedoen.

Na de pauze was er het besluitvormend gedeelte van de ledenvergadering. Daarin werd onder andere een bestuur gekozen, waarbij de leden van het voorlopig bestuur tot definitieve bestuursleden werden benoemd. Naar aanleiding van de statuten is aandacht gevraagd voor niet-inwoners met onroerend goed in de gemeente en de mogelijkheid voor een lidmaatschap van deze groep. Omdat het de bedoeling is dat alle energieafname in het gebied wordt betrokken bij de realisatie van een energieneutrale status heeft het bestuur toegezegd m.b.t. het lidmaatschap met een voorstel voor een wijziging van de statuten te komen bij de volgende ledenvergadering. Bij de vaststelling van het huishoudelijk reglement was er discussie over de hoogte van het (eenmalige) inleggeld en de (jaarlijkse) contributie voor leden. De door het bestuur voorgestelde regeling (0,- euro inleggeld en 25,- euro contributie) is voorlopig vastgesteld, met de afspraak dat het bestuur zich beraad op een lagere contributie en in de volgende ledenvergadering eventueel terugkomt met een nieuw voorstel. Deze ledenvergadering zal eind 2018 plaatsvinden en bij die gelegenheid zal nadere informatie worden verstrekt over de bouw van het zonnepark en over de mogelijkheid om daarin met obligaties te participeren.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s