Bouw van het Zonnepark Koudekerke.

De bouw van het park op zich heeft toch wel enige vertraging opgelopen. Allereerst door de levertijd van de transformator, die de opgewekte energie van 1.500 Volt naar 10 Kilovolt transformeert, door de positieve spanning op de markt pas in juni leverbaar was kon de bouw niet op het door ons geplande moment van start gaan. De reden van het niet starten is dat de aannemer, die zes weken nodig heeft voor de bouw, dit in één aaneengesloten perioden wil doen. Onderbreking genereren altijd extra kosten en dat is overbodig omdat we wanneer de transformator er niet is ook niet aan het netwerk kunnen leveren. Dat was dus voor ons een tegenvaller door de spanning op de markt. Maar ook de natuur stak een stok tussen de spreekwoordelijke spaken. Een buizerd meende in de afgetopte bomen van “ons” park de gezinsuitbreiding te moeten plannen. Daar zijn in het kader van de natuur regels voor. Die houden in dat er vanaf de start van het broeden drie maanden geen verstorende activiteiten in de buurt van het nest mogen plaatsvinden en daar moeten we ons dan ook aan houden. Zodoende is de start nu gepland vanaf de tweede week van juli en zal de oplevering, na alle inspectie en test procedure ergens half september plaatsvinden. De officiële opening zal plaatsvinden op 24 oktober. We zijn als bestuur hard aan het werk om van dit heugelijke feit een gepast feest te maken en houden maar zeker onze leden op de hoogte.

P.S. De Buizerd heeft ook echt jongen gekregen, dus de rust heeft geholpen. 😉