Informatie voor onze obligatiehouders.

De laatste  tijd  komen er vragen van onze obligatiehouders bij de bestuursleden binnen. Wij kunnen daar als bestuur geen antwoord op geven om de volgende  reden.

Vooraf hebben we als bestuur afgesproken de uitgifte van obligaties aan  een externe organisatie met ervaring op dat gebied  uit te besteden. Dat had meerdere reden. Belangrijke  was dat we hier zelf geen ervaring mee hadden en dus niet wisten wat ons zoal te wachten stond. Een tweede, niet onbelangrijke reden was, dat we als bestuur niet willen weten wie van onze leden er obligaties hebben gekocht en voor welk bedrag. De obligaties zijn ook niet ten behoeve van de “Coöperatie Energieneutraal Koudekerke-Dishoek” maar voor “Zonnepark Koudekerke B.V.”. Het zonnepark heeft een tweetal aandeelhouders en dat zijn de “Coöperatie Energieneutraal Koudekerke-Dishoek” en “Zeeuwind B.V.”, gelijkwaardige partners met beide 50% van de aandelen. “Zeeuwind B.V.” gaat ook voor ons het zonnepark beheren en is volledig op de hoogte van de stand van zaken betreffende de  obligaties. Deze organisatie staat verder af van  onze leden. Wij willen als bestuur bewust afstand houden.

Dus wanneer u vragen over  uw obligaties heeft kunt u via deze link: https://www.zeeuwind.nl/contact een vragenformulier invullen met uw vraag en uiteraard duidelijk aangeven dat het om “Zonnepark Koudekerke” gaat.

Ook telefonisch kunt u contact opnemen via 0118 474187

Het bestuur Coöperatie Energieneutraal Koudekerke-Dishoek