Bouw Zonnepark Koudekerke

Na enige vertraging is de officiële bouw van het zonnepark op 19 augustus gestart. De bouwplaats is inmiddels ingericht en de materialen worden met vrachtwagens op het terrein gelost. De markeringen voor de opstelling zijn duidelijk zichtbaar in het gemaaide gras. Dat men heel serieus te werk gaat is duidelijk zichtbaar op de route naar de locatie, die met diverse verwijzingen vanaf de rondweg geplaatst zijn. Het kan niet missen, maar dat men gewend is structureel alles op orde te hebben is dan ook duidelijk voor de kenner waarneembaar. Om wat plaatjes te mogen schieten moest ik me melden bij de bebaarde plantmanager, van Britse komaf genaamd Simon, melden. Hij verzocht mij even geduld te hebben om aan de chauffeur van een transportbedrijf instructies te geven waar de materialen gelost moesten worden. Toen hij hiermee gereed was had hij tijd voor mij en vertelde hij, na kennis gemaakt te hebben, dat ook ik als bezoeker me aan een aantal veiligheidsmaatregelen moest houden. Zo wees hij me er op dat een veiligheidshesje, helm en veiligheidsschoenen een vereiste zijn. Er wordt dus, heel belangrijk, aan de veiligheid op alle gebied gedacht. Ik gaf aan dat ik voor het maandelijkse nieuws van “Energieneutraal Koudekerke / Dishoek” een paar foto’s wilde maken en kreeg daar zonder beperkingen toestemming voor. Het zag er internationaal uit met voertuigen uit Groot Brittannië, Polen en uiteraard Nederland. Al met al ziet het er veelbelovend uit en na enig rond kijken heb ik een paar foto’s geschoten. Er staan grote haspels met kabels, enorme pakketten zonnepanelen en de omvormer en transformator staan al op de fundatie opgesteld. Verder was het een bedrijvigheid van jewelste.

Zo het er allemaal uitziet kunnen we nu naar de officiële opening op 24 oktober toeleven.

Namens het bestuur,  Energieneutraal Koudekerke / Dishoek