Nieuwsbulletin april 2020

We leven momenteel in een heel vreemde tijd, onwaarschijnlijk en nog nooit eerder zoiets meegemaakt. Toch is het  de realiteit, op alle fronten afstand houden letterlijk en figuurlijk. Geen activiteiten met groepen, geen vergaderingen waar je elkaar rechtstreeks ontmoet. Toch gaan bepaalde zaken “gewoon” door, maar dan toch behoorlijk anders. Er telt momenteel maar één ding en dat is de gezondheid. Normaal gesproken hadden we op 23 april ons Zonnepark op feestelijke wijze geopend en hadden we ons geen zorgen hoeven te maken of en hoe het terrein toegankelijk zou zijn. Deze keer liet de natuur ons niet in de steek, geen regen van enige betekenis, maar overvloedige zonneschijn en een terrein dat er groen een droog bij ligt. Het heeft helaas niet zo mogen zijn.

Toch willen we wel iets van het park laten zien en kunnen we eigenlijk alleen maar glimmen van trots. Op 17 februari is het Zonnepark energie aan het net gaan leveren en  we zelfs in de periode dat de dagen nog betrekkelijk kort waren toch wel een behoorlijke opbrengst kunnen constateren.  Enkele dagen was de opbrengst net iets boven de 1200 kWh en we hadden op 15 april zelfs een opbrengst van ruim 16.000 kWh. We kunnen dus gerust stellen dat de zon goed zijn best doet om het rendement van het park op niveau te brengen. De echte lange dagen moeten bovendien nog komen. U kunt de resultaten van de periode  17 februari tot 19 april zelf nog eens in de grafiek  bekijken en  de dagen dat er geen of nagenoeg geen zon was er duidelijk uithalen. Om de dagelijkse opbrengst  zichtbaar te maken voor iedereen wordt momenteel gewerkt aan een dataverbinding t.b.v. de website. In een filmpje kunt u het totale Zonnepark in vogelvlucht zien.

Gezien de toestand met Corona zal het u duidelijk zijn dat wij als bestuur nog geen plannen kunnen maken om de ledenvergadering bijeen te roepen.  Maar zo gauw het weer is toegestaan om op verantwoorde wijze een bijeenkomst te houden zullen we u daarvan in kennis stellen.

Namens het bestuur  Energieneutraal Koudekerke-Dishoek.