Nieuwsbulletin juni 2020

Zoals eerder bericht heeft de Corona-epidemie een streep getrokken door de in het voorjaar geplande informatiebijeenkomst 2e Zonnepark/Ledenvergadering en de opening van ons Zonnepark. Inmiddels is het bestuur op ‘gepaste afstand’ twee keer bij elkaar geweest om te bezien hoe we binnen de Corona-regels beide bijeenkomsten weer kunnen oppakken.
Gezien de Corona-regels hebben we besloten af te zien van een opening van het Zonnepark en in plaats daarvan een open dag te organiseren waarbij de leden in kleinere groepen het park aan de Braamweg kunnen bezoeken. We hebben daarvoor zaterdag 26 september 2020 gepland. Eind augustus nemen we daarover een definitief besluit en zullen we kenbaar maken hoe en wanneer u zich daarvoor kunt aanmelden.

Voor de samen met de Dorpsraad te organiseren informatiebijeenkomst t.b.v. alle inwoners van Koudekerke-Dishoek over een mogelijk 2e Zonnepark met aansluitend een ALV hebben we de sporthal gereserveerd op dinsdag 29 september 2020. De ruimte in de sporthal biedt ons de gelegenheid om minimaal 100 personen te ontvangen met stoelen op 1,5 m afstand. Ook hierover nemen we eind augustus, mede gelet op de ontwikkelingen m.b.t. de Corona-maatregelen, een definitief besluit, waarna we u een uitnodiging zullen sturen. U wordt verzocht beide data alvast te reserveren.
Verder hebben alle leden een mail ontvangen waarin het vertrek van onze zeer gewaardeerde secretaris Anton van Haperen is aangekondigd. De reden daarvoor is de onverwachte benoeming van Anton in de gemeenteraad ter vervanging van een kandidaat met gezondheidsproblemen. Vanwege mogelijke belangenverstrengeling vond Anton het niet verantwoord om aan te blijven in het bestuur. We zullen hem missen, maar zijn zeer verheugd dat we, na een oproep onder de leden zonder respons, Jan Begeyn bereid hebben gevonden om de ontstane vacature in te vullen. Jan is gepensioneerd, heeft een juridische achtergrond en woont inmiddels ± 30 jaar in Koudekerke. Jan gaat voorlopig als interim aan de slag en we wensen hem daarbij veel succes. We zullen hem tijdens de ALV aan u voorstellen en hopen hem dan officieel te kunnen benoemen. Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben we, met dank voor zijn vele verdiensten, afscheid genomen van Anton, maar zullen dit uiteraard officieel doen tijdens de komende ALV.

Tot zover mededelingen over bestuurszaken.

Het Zonnepark

We krijgen van verschillende mensen de vraag of het park nu wel of niet klaar is, omdat er nog steeds een werkbus bij de ingang staat. Het park is klaar en levert al sinds februari energie, maar de beveiliging is nog niet gereed en de oplevering heeft nog niet plaats kunnen vinden omdat de Engelse aannemer in lockdown zit. Tot die tijd houdt een Engelse bewaker toezicht.
Met de productie van het Zonnepark gaat het ons voor de ‘wind’ met een record aantal zonne-uren en het lengen van de dagen. In onderstaande grafiek is te zien wat de opbrengst is. Er wordt naarstig gesleuteld aan de mogelijkheid om op elk willekeurig moment via de website te kunnen zien wat de opbrengst in kWh’s is. Tot die tijd houden we u op de hoogte met een grafiek als onderstaand.

Het bestuur.