Verkenning mogelijke realisatie Energielandschap

In verband met het gepubliceerde krantenartikel in de PZC van 26-4-2021 over de mogelijke realisatie van een Energiepark op de hoek Braamweg/Rondweg berichten wij u het volgende.

Vorig jaar hebben we vanwege de Corona-maatregelen op het laatste moment een geplande informatiebijeenkomst over de plannen voor het betreffende Energielandschap moeten afgelasten. We hebben, vanwege de beperkte omvang, toen wel de ledenvergadering kunnen houden. Maar daarbij aangegeven dat we over de plannen alle inwoners wilden informeren en niet alleen de leden. Dit alles in de veronderstelling dat we kort daarop alsnog een fysieke informatiebijeenkomst voor alle inwoners zouden kunnen organiseren. Helaas heeft de Corona-epidemie dat tot nu toe niet mogelijk gemaakt.

We hebben de tussenliggende tijd wel benut om parallel aan het informatiespoor de financiële haalbaarheid te verkennen. Als snel is duidelijk geworden dat het plan alleen financieel haalbaar is met een extra economische drager. We zien daarvoor een mogelijkheid in de vorm van de mogelijke realisatie van een E-snellaadstation op een gedeelte van het terrein, welke met een batterij aan het Zonnepark kan worden gekoppeld. Waarmee mede met het oog op de toerismemobiliteit de gehele zuidwest kust van Walcheren kan worden bestreken. Inmiddels heeft Agritank interesse getoond in een dergelijke mogelijkheid.

Voor een verdere verkenning was een principe besluit van de gemeente Veere noodzakelijk. Wij hebben het college daarover een jaar geleden aangesproken. Men heeft ons toen verwezen naar een op te stellen Kadernota Zonne-energie.

Twee weken geleden zijn we overvallen door de behandeling van het stuk in de commissie Ruimtelijke Ordening. We hebben toen in relatie met deze Kadernota, in een inspraakreactie aandacht gevraagd voor ons verzoek om een principe besluit voor het Energielandschap. Inmiddels is de Kadernota behandeld in de raad en heeft het gemeentebestuur aangegeven dat het plan daarbinnen gerealiseerd kan worden.

Dit betekent dat we de verkenning van de financiële haalbaarheid nu kunnen voortzetten. We hopen dat Corona het mogelijk maakt om rond de zomer alsnog een fysieke informatiebijeenkomst te kunnen organiseren voor alle inwoners en leden om het plan ter besluitvorming te kunnen voorleggen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s