Nieuwsbulletin september-oktober 2022

Beknopt verslag Algemene Ledenvergadering

27 september vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Er waren negentien leden en vier bestuursleden aanwezig. Van een zevental leden en van één bestuurslid zijn afmeldingen ontvangen.

Er waren twee bestuursleden aftredend. Omdat er geen tegenkandidaten waren en de aftredende bestuursleden zich beschikbaar hadden gesteld voor nog een periode, werden de twee bestuursleden, John van Wallenburg en Wim Francke, respectievelijk voorzitter en penningmeester, met algemene stemmen herbenoemd voor een periode van drie jaar.

Het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering werd met een kleine wijziging vastgesteld.

Er werd verslag gedaan van de stand van zaken betreffende Zonnepark I en II. Zonnepark I heeft, door het hoge aantal zonuren gedurende afgelopen zomer, boven verwachting energie geleverd aan het net. Daardoor, maar evenzeer door de hoge prijzen van elektriciteit, is de financiële opbrengst ruim boven de begroting.

Voor het Energiepark (Zonnepark II) heeft de gemeente Veere een principe besluit genomen. Momenteel loopt de vergunningenprocedure en wordt een SDE-aanvraag voorbereid. Voor de realisatie van het park zijn we verder afhankelijk van de vorderingen van de gemeente met betrekking tot het verplaatsen van de manege in relatie met de uitbreiding van het bedrijventerrein. Na een aanvankelijke vertraging zit er volgens de gemeente weer schot in de zaak.

Door het bestuur is voorgesteld om het in 2022 en 2023 beschikbare dividend, in lijn met de statuten, aan te wenden voor het ondersteunen van de energie transitie bij verenigingen / instellingen binnen postcodegebied 4371 die zonder winstoogmerk een sociale / culturele bijdrage leveren aan de gemeenschap en voor de ontwikkeling van het Energiepark. Na toelichting van de bij de vergaderstukken gevoegde notitie en het beantwoorden van vragen door de voorzitter is het voorstel met een ruime meerderheid aangenomen.

Over het jaarverslag van 2021 werden geen vragen gesteld.

De jaarrekening van 2021 is door de kascommissie in orde bevonden en unaniem vastgesteld.

Na toelichting door de penningmeester hebben de leden ingestemd met de begroting voor 2023.

Na de rondvraag, waarin geen bijzondere vragen aan de orde kwamen, heeft de voorzitter de aanwezigen bedankt en de vergadering gesloten.

Het volledige verslag van de vergadering zal worden geagendeerd voor de volgende Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s