Over ons

De Coöperatie.

De Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek is opgericht als vervolg op de Dorpsvisie Koudekerke/Dishoek, die door de Dorpsraad en de Ondernemersvereniging in 2016 is opgesteld. In deze visie is het realiseren van een energieneutraal dorp in 2030 als een te bereiken doel gesteld. Er zijn diverse maatregelen/activiteiten genoemd die dat mogelijk moeten maken. Veel van die maatregelen/ activiteiten kunnen individueel worden opgepakt, maar er liggen ook kansen en mogelijkheden om dat collectief (in samenwerking) te doen. Zoals bij de realisatie van een Zonnepark op de oude stortplaats aan de Braamweg (zie bij projecten), waar voor zo’n 750 huishoudens stroom kan worden opgewekt. Om deze activiteit, maar ook toekomstige activiteiten organisatorisch vorm te geven is de coöperatie opgericht. Inmiddels is er een bestuur gevormd (zie hierna) en is er een denktank geformeerd.

Bestuur

John van Wallenburg. (voorzitter) 

Al ruim 40 jaar met veel plezier woonachtig  in Koudekerke. Na een werkzaam leven, voor een groot deel bij het voormalige ministerie van VROM,  ben ik inmiddels gepensioneerd. Als inwoner van Koudekerke betrokken (geweest) bij diverse verenigingen, zoals de tennisvereniging  LTC De Stoof, de Oranjevereniging en Harmonie Voorwaarts. Als lid van de stuurgroep/ trekker werkgroep duurzaamheid betrokken bij opstellen Dorpsvisie Koudekerke/Dishoek, waarin o.a. het bereiken van een energieneutraal dorp in 2030 als doel is opgenomen. Vind de daartoe  benodigde energietransitie een uitdaging en wil daar graag een bijdrage aan leveren als bestuurslid van de Coöperatie.

Anton van Haperen. (secretaris) 

Ik ben Anton van Haperen. Samen met mijn vrouw Adriana woon ik sinds 1988 in Koudekerke. Na een werkzaam  leven in de groene wereld (onder andere Staatsbosbeheer) ben ik enkele jaren geleden gepensioneerd. Nu ben ik onder andere secretaris van de dorpsraad en lid van Provinciale Staten voor Zeeland voor de Partij van de Arbeid. In mijn vrije tijd ben ik graag in de natuur, werk ik in de tuin en ben ik ook actief in het groenonderhoud van de oude begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Ik vind het belangrijk dat we ook op dorpsniveau werken aan een duurzame wereld en daarom zet ik me graag in voor de coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek.

Wim Francke. (penning meester)

Ik ben Wim Francke, penningmeester van de Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek.
Ik ben in 1998 in Koudekerke komen wonen samen met mijn vrouw Monica en ben hier dus inmiddels bijna 20 jaar woonachtig . Onze twee dochters zijn in Koudekerke opgegroeid, maar studeren inmiddels allebei in Rotterdam. Zelf ben ik met veel plezier actief in onze plaatselijke tennisvereniging LTC de Stoof. Ik heb een bedrijfseconomische achtergrond en ben werkzaam als business controller bij Emergis.
Mijn motivatie om te participeren in de coöperatie is dat ik ervan overtuigd ben dat als we onze manier van leven langer vol willen houden, dat dat anders en duurzamer moet. Daar wil ik dan ook graag zelf aan bijdragen en vorm aan geven door actief en lokaal initieven te nemen op gebied van de energietransitie. Ik denk de we samen met de inwoners van Koudekerke via de coöperatie dit doel kunnen bereiken.

Cees Verstrate (algemeen bestuurslid)

Ik ben Cees Verstraate en medebestuurslid van de opgerichte Coöperatie Koudekerke – Dishoek energieneutraal. Ik ben tevens de oudste van het team. Ik woon al mijn hele leven in Koudekerke en heb het dorp in de loop van al die jaren zien groeien naar de huidige grootte. Ik ben getrouwd en we hebben twee inmiddels al lange tijd uitwonende de kinderen, die er beiden voor hebben gekozen ons mooie dorp te verlaten. Ik ben reeds jaren gepensioneerd en werkte voor die tijd als operationeel manager bij een groot Nederlands technisch bedrijf wat nieuwbouw en onderhoud verzorgde aan grote industriële Chemische- en Energiebedrijven. Met mijn technische achtergrond ben ik erg geïnteresseerd in de techniek en met name de duurzame ontwikkelingen daarin.

Sjacco Joziasse (algemeen bestuurslid)

Ik ben Sjacco, geboren en getogen in Koudekerke. Ik woon samen met mijn vrouw Ellen in de Couburgstaat. Onze drie zonen zijn het huis uit voor hun studie. Voor mijn werk ben ik directeur van Intratuin. Daarna ga ik graag op mijn racefiets de bergen in en als dat te ver weg is rij ik rondjes in onze mooie provincie of trek de hardloopschoenen aan.